מזרעים, ככרבולות – גלים; שובלי – חרדל*, נישאים עד אין – חקר. החמה, זורחת במרומים; רוחות – צפריר, נַשוב מעל שדות – שֶדֶם*. התחיל חריש; מרחבים אין – סוף, נשדרו במַשדרת. נזרעו כנות במענית, לקראת שיגובן עד המכחלת*… *חרדל – צבע אדמתו של שדה, בטרם עלו בו שיבולים *שֶדֶם – שדמה, שדה – חקלאי *המכחלת – צורה מליצית - פיוטית, של תכלת – השמיים