דבש וחלב,
אני קונה אותם בחנות,
ובדרך לשם אני רואה
את מוטי הבן של פרץ.
ואחד בנאדם
ואחד גובה
עם נסיגה בקו השיער
אבל עם דבש וחלב
יד ביד.

מה אני אומר לכם
הלך לצרפת
כשהוא מלא שיער
וחזר קרח
מכאן
וגם
מכאן

בגלל שהפסיד כסף
והפסיד שיער

אבל הרוויח
דבש וחלב
של האהבה.