הנה אני רואה
בתים נטושים
וזה לא מועד לבנייה
זה עומד ככה
מהדורות האחרונים
חמישים ושש שנים,

מי גר באותם בתים
שבין עמק להרים
אללה כרים או אחמד כרים?
איך הם עזבו?
האם בבריחה או בגירוש
נישול או כיבוש?.

המציאות השתנתה
זה היה הכובש ואתה.
ונשארת שנים בעלטה,
היכן בניך גרים?
האם מהגרים בפזורה
או פליטים ברצועה?

אללה כרים ואיש לא יודע
הבתים שומרים סוד.
אני רואה עץ זית
ושיחים של צבר
ומדמיין איך אז
בין תש"ח לתש"ז
משהו להם בלב זז.