שוטה.

אל מול חזיונות כבירים. תמירים.

עומד.

ושותק.

לא יכול להוציא הגה.

נפעם.

סַפֵּר! סַפֵּר! אל תחסוך! תן לשמוע!
דבר חוכמה. דבר אמת.

משיבת נפש.

ופותח את פי. וכמעט זה יוצא.

כה קרוב. כה רחוק.

על קצה הלשון.

ואמרתי.

ואיבדתי. ופספסתי.

זה דומה. זה מזכיר. וזה לא מה שדמיינתי.

והם כה רצו. אז דיברתי.

ונפלתי.

 

"מאז חורבן הבית ניטלה הנבואה מחכמים וניתנה לשוטים"
"סייג לחוכמה – שתיקה".

 

שוטה.