הנה, עוד שיר:

ואתה נרעש-

כי קומץ שורות חופרות

עמוק יותר משתוכל

לדבר על זה יותר

מהמילים.

אולי עוד נגיע אל החור-

מי יודע?

עוד שיר עוד שיר עוד שיר.

לחפור-

בידיים חשופות מפנה,

מרוקן, וסוף-סוף הגעת לתחתית,

אין יותר.

הנה החור,

אתה נרגש-

שירעודשירעודשירעוד...

תמשיך להתרוקן-

זה מקל זה קל,

עכשיו חופשי יותר

מהמילים.

אתה כבר חלול.

לעוף עכשיו זה קל

יותר

מלהתמלא.

 

מלא ריק מלא...

חורים,

לא ממלאים בשירים