לא ציפיתי להיענות בחיוב,

אך זה אינו מפחית את הכאב שבתשובה השלילית .

 

מציאת עלמת חן

אשר נכספה נפשך אליה,

איננה דבר פשוט.

 

וכשמצאת,

ונדחית,

ושוב נדחית;

לכאב הרגיל שבדחיה,

מתווסף הכאב של תחושת חוסר האונים.

 

לו היתה תרופה

להוצאתך מלבי,

הלוא הייתי נוטל אותה;

אבל אין,

וזו אינה אשמתי.

 

אמשיך להתבוסס

בשברון לבי.