ספרי חייך ניצבים שורות שורות

הבהובי אורות מלאי תמורות

בין המילה הכתובה למשפט הבודד

עבר, הווה וקריאת ההד

חשים את ניחוח הדפוס, את ניחוח האכזבה, האהבה

את הדמע את השחוק, המים ואש הלהבה
השאלה ועימה התשובה 

 

אך מסתדרות להן המילים

והנה מתחילים

לחוש

את סוף הפסוק הנכתב

את ראשיתה של מילה ועוד תו

כי הנה ממתינים דפים חדשים

בחובו של מדף ספרי החיים