הוא נפל, על מזבח - הונאה אימפריאליסטית; על כך שלא יכל לשמור לשונו, שילם מחיר. חשף באומץ - לב, את הכזב והשקר, שתחת דגלם, מלחמה זממו להחיר. דעתו, הצלולה כפלגי מים, גילתה אמת; אמת לאמיתה, על אשר הולך להיות. מעשה - גבורתו, יהיה מורה - דרכנו; ישירות - לבו, דוגמתה, מעינינו לא תירוֹד!