חוכמה, חוכמה ביקשת, לא כסף, לא זהב, לא נשים, לא סוסים, רק חוכמה. ואני... הלוואי ולפחות הייתה לי את החוכמה שהייתה לך באותה עת שבחרת לבקש חוכמה... כי אז ובאמת הייתי זוכה להקרא ; אדם חכם. הלוואי והייתי מחכימה בחוכמת שלמה בימי "סכלותו".