השעון מצלצל

אך מייד שותק

כי יד רדומה

אותו היכתה

 

כל הגוף דואב

מתחנן להישאר

אך אין ברירה

צריך לקום ובמהרה

 

רק קמה וזה מתחיל

הקפה נשפך

הרוכסן נקרע

יוצאת בסערה

מתחיל גשם

איך שכחת את המטריה?

 

בעבודה, המצב מחמיר

את כל כך מתאמצת, משתדלת

אך אותך לא יעריכו

כי עלייך "חוסר אחריות" הדביקו

 

וכי מה ביקשת?

שתלמידים יקשיבו ויצליחו?

שבפרויקטים הכל ילך כשורה?

ובעצמך תוכלי ליהות גאה?

 

ישנם גם ימים כאלה

שמדרדרים

מדחי אל דחי

אך , אל תדאגי

מצאי נחמה

הלילה

שממנו תקומי

על הרגל הנכונה!