כתר הדר לחתונתו הזמין

מהצורף היהודי בנימין

זה ניגש מיד לעבודה

צרף זהב יהלומים ופיטדה

למלכותו והודה

 

אך אויה בוקה ומבולקה

עת צרה ועת צוקה

זהו המלך הרע מנואל

שצרר ישראל

בעצת מלכי ספרד

ציווה: מגורש מכאן ועדי עד

 

לקח היהודי כתרו

שם בצרורו

נמלט אי שם

מעבר ההר או מעבר הים

 

המלך אובד העצות

לא רמז ולא אות

הכתר נעלם כלא היה

לקח כתרו הישן ויחבוש

על הראש

 

כתר השם כתר תורה

אך הוא אל מלך 

אותו נעבוד ללא מורא