גלעד .

אין גבול לצבעים, זה החיים שדורשים שתכנס למסגרת.

(ביני לבינך)

במעגלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה