להתגעגע למה שמעולם לא חזיתי לחפוץ את אשר לא חמדתי לרצות את אשר אליו לא ייחלתי להקשיב לנשמתי, אשר מעולם לא חדלה להשתוקק אליך היכל-יה.