?ומהו צוהר  

        חלון

ולמה חלון

.אם יש לי דלת 

ומהי

נשמתי

לעולם

לא דלת

רק

.צוהר