בכל רגע ורגע נאבק אני על חיי, עם מבקש נפשי, היצר הרע. המאבק מתיש ולא מספק כלל, כאב וחרדה, כשלון ועצבות. וגם כשלעיתים בחסדו יתברך אנצח, במה אנוחם, בנצחון אחד מאלף?! רבוני. היצר ניתן ליצור בחירה, והבחירה בטוב נותנת שכר. ואני הדל, איני רוצה שכר כלל, רק להיות עבדך הנאמן. בטל יצרי ואעבדך באמת, אגלה לעיני הכל גדולתך וקדושתך.