"תידחוף את הבעיה עמוק מתחת לשטיח" כדי לשכוח ומדי פעם ככה תיתקל בה כולם כל הזמן רואים אותך נופל ושואלים למה ? אתה כבר לא זוכר ממה היא אותה הבליטה. אף אחד לא מבין מה הבעיה שלך לא יודעים למה ככה יש בליטה בלי סיבה אפילו אתה לא מצליח להבין למה יש בליטה ואומר שבלי סיבה סתם פתאום נפלת ואם הזמן מופיעות עוד בליטות ואתה בכלל לא זוכר ממה הראשונה ולא יודע איך להשטיח אותם הבליטות מתאספות והופכות לצוק שאתה נופל ממנו אי אפשר כבר לצאת מהתהום