זיכרון, לפעמים, כעלה הוא ברוח מתייבש ונופל ונרקב ולעץ עוד עלים רבים, ירוקים - מי זקוק לעלה שנצבע בזהב? ושואבת אל תוך - אדמה תכסנו וטביעה על פניו, של מגף הדורס ונשכח מכל לב, ואין איש יודע שתחת החול זיכרון שגוסס ורק אני ארימו בזהירות בכף יד בעודו מתפורר לאבק ונשבר ואפצע ואשבור ואכרה לו בור קבר ובעט זיכרון בליבי כך נקבר