אספלט רטוב וחושך

משתרע

אלומות אור מבצבצות

כל מטר וחצי של שתיקה

                          ואתה

 

התרציתי באפס כח למגע

עיניך הדורשות

 

בזחיחות דעתך המעוגנת

בתילי תילים של דפי גמרא

ואינספור שעות התנדנדות

בצידי הסטנדר

 

מעלה ומטה

ומעלה

 

אבל אני בעולם של מטה

 

ביקשת לתת לי ביטחון יצוק

באמירה פשוטה

(שלא רציתי לשמוע)

 

"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה"

(וחיוכך הבהיר לי שקורצנו מעפר שונה)

 

אינני נצח. אני אשה