הארץ הזו זבת הדבש והחלב נוטפת עכשיו דם ודמעות הפירות המשובחים בם נתברכה אובדים לה אחד אחד בקרבות ברחובות ארץ האבות, בה הורים קוברים את בניהם וצעירים את חבריהם ארץ שמכל פיסה באדמתה זועקת מלחמת קיומנו השוחקת המכלה הארץ הזו שכולה יחידה שלנו