ביום יפה הלכת בלי ששלום אמרת

אני בך נזכר טהור כמו המחר

בעיניי מסתכל על עבר נהדר

שבן רגע לך נעדר

 

לפעמים בשעות קשות, מצליח אני אותך לראות

בין עננים, כל כך קרוב לאלוקים

מחייך אליי,  ואני ואומר הלוואי.

לא קל להיפרד, וקשה להתמודד

 

יהודה אתה יודוך אחיך 

תמיד בלב חבריך

 

לפעמים אני מרגיש חסר

ממש הלך לי חבר

ומתוך החושך אתה מופיע

ואותי מרגיע

 

אני נמצא איתכם

לכו  תגשימו חלומותיכם

ואז בקשה ממך שמעתי

שימרו על העולם שכה אהבתי

 

יהודה אתה יודוך אחיך

תמיד בלב חבריך