מי האורח שבא לילד בחלום? הרי זה ירח שהציץ מהחלון! העיר אותו מהשינה ואמר לו בלחישה: בוא שמע מנגינה בעצם זו הפגישה והירח בכינור נוגן והרעם ליווה בתוף וכוכב מאדים מתעצבן: אני אשים לזה סוף! והירח הוציא חליל והרעם המשיך בתוף ומרוב רוגז מהצליל מאדים החל לנשוף! והוא מאדים ונופח והירח רק צוחק ומאדים מסמיק צורח והירח לעומתו בוהק וענן בודד בשמי חלד ראה את המריבה, ריחם על שלום הילד וכיסה הכל בשכבה אחר קרץ לילד הקטן כיסה אותו בפוך עננים ואמר: שן ילדי שן