מיידנק אנשים,הרבה אנשים עירומים, מפוחדים, מבועתים מצטופפים, נדחפים, מחפשים דרך החוצה בצעקה גדולה מתפללים: "שמע..." לובלין תלמידים, הרבה תלמידים מתווכחים, מתדיינים, מתפלפלים עולים במדרגות הישיבה, יורדים, יושבים בבית המדרש בכוונה גדולה ובדבקות מבקשים:"שמע..." יער טרנוב ילדים, הרבה ילדים בוהים, תוהים, תמהים עומדים קרובים על שפת הבור בבכי חלוש מתחננים:"שמע..." חיים, הרבה חיים דגלים, גיטרה, ריקודים "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא" בקול גדול תובעים:"שמע..."