רוממתיני במיתר קולך שהפך לחבל הצלה אשר משה רוחי מעפר דל ממצולות ים. ליבבתיני באחת מעינייך שמבטה נגע חדר אל נשמתי מעולם עליון, מימי בראשית מה יפו פעמייך: במיתר קולך באחת מעינייך בידך המושטת בחמלה שבך כמה טוב איתך