מאירל עולמי

חשוב לי לקבל תגובות אני מאוד חדש בעסק של השירה אז אני רוצה להתקדם

זכרון כואב

שלום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה