מאירל עולמי

חשוב לי לקבל תגובות אני מאוד חדש בעסק של השירה אז אני רוצה להתקדם

לעבוד למעיין שבתוך מידבר

מדבר החלומות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה