אלירן מלכה

איזון

כלי משחית

סודה קאוסטית

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה