ההר ההוא כרע למרגלותי

אף על פי שהיה שם

רבבות רבות של

שנים

שמעתי את קינת

העמקים על

מותו