לעיתים הצער שולט


(או שמא אנו מפנים לו את הדרך)

לפעמים הדיכאון נכנס

(או שמא אנו פותחים לו את הדלת)

לעיתים האופטימיות מתה

(או שמא אנו החיינו את הפסימיות)

מעת לעת האמונה גוועת

(או שמא אנו סתמנו את הפתח במנהרה)

אך לעיתים משום מקום

השמחה מגיעה

ואיתה התקווה והאופטימיות

(או שמא אנו מתירים לעצמנו להתחיל לחיות)