כי איתך זו משמעות שונה,

זו לא אותה מילה.

כי איתך זה משהו משונה,

לא אוכל ומיטה.

אתה נותן גם כשאתה לוקח,

אתה מקשיב גם כשאתה צורח.

זה משהו מעבר ל...

מעבר להגדרה,

זה משהו די חדש לי

זו משמעות שונה.