הכל היה אחר

הריחות, המראה, ההרגשה

הכל היה חדש ומאיר.

והיתה תאונה.

והנחיתה.

וניערה. וזיעזעה.

ונותרתי פעורת פה

תוהה ובוכה.

רוצה לשוב ליום זה.

להתחדשות שסבבה בו

לתפנית

לדמעות

זה בכוחי, זה בתוכי,

ובכל פעם שאקום להתחדש,

אזכר באותם צלילים,

אותם ריחות

אותו אבק אופף

ואתחזק

מהחושך.