ואני מחכה

ומחכה

ומחכה

וכל כך הרבה מחכה. ומשתדלת.

ונופלת.

ושוב נופלת.

ושבע יפול צדיק וקם,

ובינוני יפול יותר

ורשע עוד יותר,

אבל בסוף יקום.

ויקום.

ויקום.

ויותר לא אחכה,

ואגיע למקום,

ואהיה שלמה.

אמן