אמיתי פאר

צעיר ומבוגר יפה ומכוער לחיות זה נהדר למות זה לא נורא כל עוד זה לא נגמר לכתוב ולחיים לתת צורה

גם אהבה נכזבת טוב לי

מישהו כיסה אותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה