המזמרה השובבה
מן המחסן היא מציצה
בנקישת עינה קורצת
וחיש אל הגינה קופצת
 
מתרוצצת מתרוננת
ואת החצר כולה עוברת
מזמרת לה זמירות
ומקצצת בזמורות
 
ובקול זמיר חורזת,
וחוזרת ואומרת
כי מזמרה היא
ו...זמרת
 
וילדון גנן קטן
את עינו בגן נתן
מתלבש ומתכונן
וחיש אל הגינה רונן
 
מקפץ ומתכופף
ומצחו זעה נוטף
מנגן במזמרה
ומזמר במנגינה
 
כך בגן נוגן ניגון
שיר שמח לגינון
כי הילד הקטן
 
מתכונן להיות גנן