כמו נמר פצוע

שמריח נצחון

מדלג אלייך, אלגנטי

על שאריות טסטוסטרון

 

נגוע ורגוע,

וחדור בבטחון

לעצמי אני מבטיח,

לעשות אותך נכון