כל הלילה,  ברחנו מהלילה

בין אדים של דלק ואוכל מטוסים,

הידקנו גם אנחנו, ... את היחסים

 

וכמה ימים אחרי

כשאת היום , מעל הים , קרענו לגזרים,

בלב קפוץ,

חזרנו כזרים