דיאגנוזה ופרוגנוזה

השאירו אותי עירום

לא נשאר לי שום דבר

מלבד

תרבות ואומנות דוט קום