לשמור על איזון מדויק,

בקו הזרם

להרגיש חסר משקל,

ונתמך במים

לעבוד עם המים

ולא נגדם

 

לשחות גכון ,

בן אדם