שמש מנמיכה

על השמורה

 

מבטי נלכד

בעיני איילה

 

רוח טובה

שורקת קלות

צרצור מונוטוני

מכיוון הביצות

 

פירפור יופי אילם,

מאיר את פני

עם רדת ליל,

אנעץ בך את שיני