יש לי חבר

אנו מחוברים

יש לי אב

אנו אוהבים

יש לי אם

אנו אומנים

יש לי אח

אנו מאחים

יש לי עלמה

אנו מתעלים

יש לי בן

אנו בונים

יש לי רב

אנו מתרבים

יש לי יוצר

אנו יוצרים

יש לי נשמה

אנו מנשימים

יש לי יצר

אנו מֵיצֵרים