מהקירות הסדוקים והחמים

לכתלים המסוידים והצחורים

מהדממה הטבעית

למוזיקה הסינטטית

מהרישול והבלאגן

לנקי ומאורגן

מהבטלה לעבודה

מהעיוורון לחרדה

מהמשפחה לבדידות

מבית החיים למעוז העצבות

מאחד לשני וחזרה להתחלה

למקום בו האהבה עם שקר נמהלה

והמוות עם חיוך

בנשיקת לילה טוב לתינוקות

רק שלא יתעוררו באמצע

הלילה ויתחילו לבכות