את כל שירת הבקשות

שטחתי בפניך כבר

צמרות דקלים כמברשות

חולשות על דרך העפר

 

מה עוד נשאר לי להגיד

מלבד בעצם להודות

על זה הרגע היחיד

על השניות הבודדות

 

על הרף-עין שחומק

ובו תמונה של נוף קדומים

על שהשכלתי לזקק

שבריר שניה של ניחומים