בשקט כזה

..אפילו הלחש לא נשמע

בשקט כזה

יפה לה שתיקה

ושום מילה לא תוכל

לתאר את השקט הזה..

כי השקט הזה מתלטף ומשקיע

ובשקט כזה-

בעמדי כאן למולך,

שוב עוד שיחה התחלפה בשתיקה..

והשקט הזה אולי קצת עדיף

כי מה נותר להגיד

אם כבר לא נותרה אהבה להרעיף?