ואני

בשטף מידע

ים קולות

זרמי תוהו

 

מנסה לבור

לדלות טוהר

מר מדלי

כוס מבור

 

ובמקביל לתקבולת

נאחז בעצמי

הינף גופתי

על כפיים

 

ושומר

מצפה

מקווה

העודני אנוכי

אני