דליה גולדמן

אני בת של אשתו של ואני אמא של אלון ודנה ואני אוהבת להיות נחשבת כאשה עם לב של פוליאנה.

רציתי לספר 2

סיפור בחרוזים-מעשה שקרה באמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה