דליה גולדמן

אני בת של אשתו של ואני אמא של אלון ודנה ואני אוהבת להיות נחשבת כאשה עם לב של פוליאנה.

תרגיל בחשבון

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה