דליה גולדמן

אני בת של אשתו של ואני אמא של אלון ודנה ואני אוהבת להיות נחשבת כאשה עם לב של פוליאנה.

הפגרים שעל הכביש

תרגיל בחשבון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה