דורכים עלינו, במגפי מתכת; מעל ראשינו, מונף חילף. בכל תלם, מנסים לרומסנו; בכל מחיר, גזָל נבזז. אוי ואבוי, לממשלת הערפדים, מוצצי דמינו! בושת וּכלימה, לאדישות, החוגגת סַביב. מעל ראשי הצוררים, נניף חרב! נכה בהם ונמשיך בנתיב!