בצוק מעל החוף זוג אוהבים ולהט אודם השקיעה במערב, אז ברגע הדמדומים מתחברים לאחד עוזבים לרגע עולמנו יש להם כוכב טהור, נקי משמץ בו יחדיו יצאו לשוח ובגן העץ והתפוח נחל ממעיין יפכה בצוק מעל החוף זוג אוהבים ואודם אש אוכלה בינותם זרם חשמל מתוח לפיד של אש נמתח השמיימה אצבע אחת קטנה ממעל מורה