משגב לעתו בעת צרה לעת ערבו של יום עת צל אכזר פושה ומאפיל עולם ומלואו מגדל אור בלב ים ים רוגש ונוגש מלא מים זידונים להטביע ולהכרית ובהר ציון הפליטה עת יעלו בהר מושיעים והיה קודש