"עצוב יותר מעצוב", זה מה שאמרת. ובליבי חשבתי, לזה קוראים כאב.