סתיו בארץ יהודה אותו אויר הרים צלול של אבנים תפילותיי כולם שחוקות הגפנים כעת ריקות ושמיך גבוהים ורחוקים מעליי ימים ארוכים נא למדנו לבכות מול שיפעת כוכבים מול שקיעה נקיים ותמימים כמו תינוקות להיות צחים וגבוהים כמו שמיים לרכון כמו קמה ברוח ולשקוט.