ניגון של אבא:

לפני ברכה האחרונה

ינעים נעימה נושנה

לאחר ארוחת שבת:

דרור יקרא לבן עם בת.

 

ניגון של אבא:

לחן כה שובה

מתפרץ מגרון ההווה,

על שולחן מזונו

ינעים לפני קונו.

 

ניגון  של אבא

נהי שבור ונעצב

על עולם שחרב

אי שם מעבר להרים

בימים אחרים.

 

ניגון של אבא:

תו ועוד תו כקצה חוט

יובילו לשנות ילדות

במן מנגינה נשכחת

שערים חתומים פותחת.

 

ניגון של אבא:

כחוליה בשרשרת הגדולה

שבין גלות לגאולה

בין שואה ועקידה

לארץ ישראל ויהודה