"אלוהים ודאי אינו קיים, כי אילו היה קיים, היו הכמרים מיותרים". ("הַדֶּבֶר", אלבר קאמי)